Nyheter

Ambea bedriver framgångsrikt arbete för integration av nyanlända

Ambeas arbete med integration av nyanlända genom praktik och arbete är ett av de mest framgångsrika bland svenska företag. Det visar sammanställningar från Arbetsförmedlingen.

500 i 100-klubben

I den så kallade 100-klubben, där företag lovar att ta emot minst 100 nyanlända språk- och omsorgspraktikanter under en treårsperiod, är det bara ICA som tagit emot fler praktikanter än Ambea, genom affärsområdena Nytida och Vardaga. Totalt har för närvarande 500 personer fått praktik i våra verksamheter.

Bäst på extratjänster

Inom satsningen på de så kallade extratjänsterna, så finns de flesta av de totalt 12 000 i offentlig verksamhet, som till exempel kommunerna. Inom privata företag finns hittills knappt 700. Ambea är en föregångare även här, då en fjärdedel av alla extratjänster i den privata sektorn i Sverige finns hos oss.

─ En framgångsfaktor i vårt integrationsarbete är att vi tänker långsiktigt. Vi har nu till exempel rekryterat in personer på extratjänster på befintliga verksamheter i de områden i Sverige där Vardaga bygger nya äldreboenden som öppnar inom de närmaste åren, säger Nina Thorén Forsanker, ansvarig för integrationssatsningen på Ambea.

Möjlighet till anställning

Av de som nu har extratjänster eller annan form av språk- och omsorgspraktik i Vardaga, kommer många att erbjudas utbildning till serviceassistenter eller undersköterskor. Därefter kan de erbjudas anställning på befintliga boenden eller när de nya boendena öppnar. Detta är på gång i Skåne, Göteborg, Linköping, Haparanda och Västerås.

Intresset är stort från Vardagas verksamheter att ta emot praktikanter eller extratjänster. I Skåne hölls nyligen rekryteringsträffar, där det var tänkt att ta in 20 nya praktikanter för rekryteringsutbildning till serviceassistenter.

─ Men det blev 45 till slut! Så när vi öppnar nya boenden i Skåne framöver har vi goda förutsättningar att kunna rekrytera bland dem som fått utbildningen, säger Nina.

Elevassistenter i Nytida

Även i Nytida är motsvarande arbete igång. Under hösten hålls rekryteringsträff för nyanlända som är intresserade av att utbilda sig till elevassistenter i Nytidas skolor. Också det ett bristyrke, där nyanlända kan bidra till att underlätta nyrekryteringen.