Nyheter

Ambea delar med sig av erfarenheter och arbetssätt kring coronaviruset

Behovet av kunskapsutbyte och samverkan är stort i spåren av coronapandemin. Därför bjöd Ambea in Sveriges MAS:ar, medicinska ansvariga sjuksköterskor, till ett webbmöte på onsdagen där vi delade med oss av kunskap och erfarenhet som byggts upp i organisationen den senaste månaden.

Maria Green-Gadelius (bilden), kvalitetsdirektör på Ambea – hur kom det sig att mötet blev av?

– Vi har märkt att det finns ett stort behov. Myndigheternas fokus kring corona har hittills legat mycket på hälso- och sjukvården, medan det saknats stöd till särskilda boenden, såsom äldreboenden och LSS-boenden. Vi har själva fått utforma och anpassa våra arbetssätt för att följa Folkhälsomyndigheten rekommendationer. Det arbetet delar vi gärna med oss av för att underlätta för andra.

– Dessutom ligger många av Ambeas verksamheter i Stockholmsområdet som ju är hårdast drabbat av coronasmittan. Därmed har vi skaffat oss erfarenhet medan många MAS:ar ute i landet ännu är i en förberedande fas.

Vad informerade du om på mötet?
– Vi berättade mycket om hur vi jobbar med krisledning. Exempelvis handlade det om vikten av att samverka med andra funktioner såsom inköp, HR och kommunikation. Vi berättade också om hur vi ändrat arbetssätten för att möta organisationens behov. Vi har nu tre gånger i veckan webbmöten där vi informerar legitimerad personal och verksamhetschefer om det senast kring corona. Vi har också en speciell e-post och ett telefonnummer dit verksamheterna kan höra av sig med sina coronafrågor. Ytterligare en aspekt vi tog upp var vikten av att vara konkret i sina riktlinjer.

Hur blev responsen på mötet?
– Den var god. Vad jag särskilt märkte att många tog till sig var att symptomen på covid-19 kan vara diffusa till en början – det har vi märkt efter hand den gångna månaden. Nu hoppas jag att vi kan fortsätta med kunskapsutbyte och ha fler möten i närtid inom ramen för Riksföreningen för MAS och MAR. Allt för att hjälpa varandra.