Nyheter

Ambea deltar i AI-projekt med inriktning på språkinlärning

Techbolaget Lingio och forskare från KTH kommer att utveckla det digitala AI-lärandet med fokus på språkinlärning. Projektet är finansierat genom Vinnova och är en av de största satsningarna inom språk och artificiell intelligens i Sverige. Ambea deltar i projektet för att kunna stärka medarbetarnas språkkunskaper.

Målet med forskningen är att utveckla AI-metoder som effektiviserar språkinlärning, med fokus på de kommunikativa behov som finns inom olika branscher och yrken. Forskningsresultaten syftar till att underlätta för utrikesfödda att snabbare komma in på arbetsmarknaden i Sverige. Projektet ska ge deltagarna en möjlighet att kommunicera med en AI-lärare som kan agera omsorgstagare eller medarbetare och som därmed skapar möjlighet till att träna på yrkesspecifika situationer.