Nyheter

Ambea – ett jämställt företag

Under 2017 lanserade fondbolaget Indecap en ny Sverigefond med börsens mesta jämställda företag. Ambea utsågs som ett av dessa, bland annat med tanke på den jämna fördelningen mellan män och kvinnor i styrelsen. Samtidigt blev jämställdhetsfrågorna brännande aktuella under hösten i och med #metoo.

Hur jämställt är Ambea egentligen? Vi ställde frågan till Ambeas styrelseordförande Lena Hofsberger.

─ Det är väldigt positivt  att Ambea har en  rimlig fördelning mellan män och kvinnor både i Ledningsgruppen och i styrelsen. Därmed har vi kvalat in  på listan över börsens mest jämställda bolag, och även utanför börsen är vi ett av de mer jämställda bolagen. Om inte Ambea  skulle vara rimligt jämställt på toppen  hade det varit  väldig konstigt, vi arbetar ju i en kvinnodominerad sektor, hos oss är ungefär 70 % av medarbetarna kvinnor!  Vi har många kvinnliga ledare på  verksamhetschefsnivå och regionchefsnivå – här skulle vi behöva få in lite fler manliga chefer. För att bli ett riktigt jämställt bolag skulle vi  också behöva fler män  som arbetar hos oss. Vi har många medarbetare som kommer från andra länder än Sverige, ännu har vi inte sett att så många  nått ledarpositioner hos oss, det är ett område att arbeta vidare med.

Under 2017 blev #metoo ett begrepp. Hur ser det ut i Ambea och hur arbetar företaget för att motverka trakasserier?

─ Jag tror att vi är ganska förskonade från sexuella trakasserier i Ambea, vår medarbetarundersökning  pekar på att vi generellt inte har stora problem med trakasserier eller mobbing. Jag tror att det beror på att vi är många kvinnor också på chefsnivå  och på att alla som valt att arbeta inom omsorg, både chefer och medarbetare, har gjort det för att man älskar att arbeta med människor och att hjälpa andra. En sådan inställning skapar mindre grogrund för att utnyttja andra människors svagare ställning. Det betyder inte att det inte förekommer alls, även kvinnor kan förstås utnyttja sin situation för egna syften, så det är något som vi alla ständigt måste vara uppmärksamma på och bevaka. Vi har nolltolerans mot alla former av mobbing och trakasserier, oavsett om det gäller kön, etnicitet  eller sexuell läggning,  det hör inte hemma på arbetsplatser som våra.

Många chefer på lokal nivå inom Ambea är kvinnor. Hur ser du på kvinnligt ledarskap?

─ Jag vet inte om det finns något som speciellt utmärker kvinnligt ledarskap, kvinnor är förstås väldigt olika som individer och ledare sinsemellan också.  Allt ledarskap måste anpassas till situationen. Ambeas verksamhet  handlar  om människor till 100 %, att få människor att må bra, våra omsorgstagare och våra medarbetare så att de ska kunna göra ett bra jobb i mötet med våra omsorgstagare. Att vara ledare hos oss är utmanande och krävande.  Lyhördhet, respekt och glädje är viktiga beståndsdelar.  Tydlighet  vad gäller förväntningar och målsättningar  är en bra start. Jag hoppas och tror att Ambeas ledarutvecklingsprogram gör att våra ledare, oavsett kön,  känner trygghet i sin roll och har förstått  hur ett bra ledarskap ser ut.  Jag tror att vi genom  vår kultur, våra värderingar och vår ledarutveckling gör det möjligt för både män och kvinnor att bli riktigt bra ledare  i vår miljö. Det lokala ledarskapet är grundpelaren i vårt företag och helt avgörande för att vi lyckas.