Nyheter

Ambea ger årets julgåva till Läkare Utan Gränser

Varje år ger Ambea en julgåva till en organisation som gör skillnad för andra människor. Årets julklapp går till Läkare Utan Gränser för deras humanitära insatser runt om i världen.

Julen 2022 tillsammans med Läkare utan gränser

Varje år bistår Läkare Utan Gränser miljontals människor med sjukvård och humanitär hjälp i över 70 länder runt om i världen. Organisationen är neutral och opartisk och arbetar för att tillhandahålla sjukvård till dem som behöver den mest. Snabba och effektiva insatser i nödsituationer är kärnan i deras arbete. När en kris inträffar mobiliseras personal från Läkare Utan Gränser för att ge akut sjukvårdshjälp.

Starkt engagemang i hela organisationen

Ambea har en lång tradition av att stödja samhället vid olika kriser och i år har det varit ett extra fokus på kriget i Ukraina. Bland annat har det bedrivits insamlingar till humanitära insatser i landet. Vi har lånat ut fastigheterna som tillfälliga flyktingboenden och vi har skapat praktikplatser och arbetstillfällen för att skapa en meningsfull vardag för de som flytt kriget. Våra verksamheter har även anordnat lopp och aktiviteter för att samla in kläder, mat och hygienartiklar som skickats till Ukraina. Ukraina är ett av de länder där Läkare Utan Gränser gör viktiga insatser i just nu.

Gemensam julklapp

Julklappen till Läkare Utan Gränser är gemensamt från Ambeas alla verksamhetsområden, Vardaga, Nytida, Klara, Altiden, Lära och Stendi.