Press

Ambea och Vectura inleder samarbete för ökat miljö- och hållbarhetsarbete

Vectura är fastighetsägare till några av Ambeas verksamheter. Samarbetet ger båda aktörer möjlighet att på ett mer effektivt- och bättre sätt skapa klimatsmarta, energieffektiva och framtidssäkra lokaler.

Ambeas och Vecturas partnerskap innebär en framtidssäkring av byggnader för att hantera ökade klimatförändringar. Bland annat har det tagits fram en grön bilaga till alla hyresavtal. Denna innebär en rad gemensamma aktiviteter. Bland annat införandet av dag- och nattrondering i fastigheterna för att se över belysning och mäta temperaturer. Vectura kommer också presentera energiförbrukning, klimatpåverkan (i CO2e från verksamheten) och förslag till åtgärder för att minska dessa.

Flera åtgärder har redan genomförts. Bland annat har det installerats solceller på yttertak, samt installering av behovsanpassad belysning och ventilation i flera utrymmen.

”Ambea har höga målsättningar för vårt hållbarbarhetarbete och det är positivt att vi har engagerade fastighetsförvaltare som Vectura som delar vår målsättning”, säger Christan Horne, Ambeas HR- och hållbarhetsdirektör.