Press

Ambeas bemanning byter namn till Klara

Klara är från den 6 mars det nya och enhetliga namnet för verksamheterna Rent a Doctor, Rent a Nurse, Rent a Socionom, Care Team och Elevhälsan som finns inom Ambeas bemanningsverksamhet.

Genom namnbytet till Klara förtydligar vi den förändring som branschen och välfärden genomgår. Kvalificerad kompetens och komplexa helhetslösningar ersätter begrepp som stafettpersonal och bemanningsuppdrag. Samtidigt står välfärden inför en stor kompetensutmaning.

– Enligt beräkningar från SKL kan välfärden behöva rekrytera nästan en halv miljon medarbetare de kommande tio åren. Det innebär att vi behöver tillvarata alla medarbetares insats och kunskap. Våra livssituationer ser dock olika ut och delar av livet kan kräva flexibla arbetstider. Klara erbjuder flexibla möjligheter både för våra kunder och medarbetare och vi är en del av lösningen för att klara framtidens kompetensutmaning, säger Eva Domanders, vd Klara.

Klara – vi hjälper välfärden med personalförsörjning. I vårt nätverk finns läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och logopeder.

Läs mer om Klara