Nyheter

Anmälan till årsstämman 2020

Årsstämma i Ambea hålls fredagen den 15 maj 2020 klockan 10.00 på Ambeas huvudkontor, Evenemangsgatan 21, Solna. Dörrarna öppnas klockan 09.30 och registrering pågår till klockan 10.00 då dörrarna stängs.

Instruktioner för hur du anmäler dig till årsstämman hittar du här

Vem har rätt att delta?
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
– vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördag den 9 maj 2020
– anmäla sin avsikt att delta senast lördag den 9 maj