Nyheter

Ärenden till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 19 mars

Den 12 maj kl 10.00 håller Ambea årsstämma för 2021 på huvudkontoret, Evenemangsgatan 21, i Solna.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska skicka in det skriftligen. Begäran ska ha inkommit till styrelsen senast den 19 mars 2021. Förslag skickas per e-post till arsstamma@ambea.se eller via brev till:
Ambea AB
Att: Jacob Persson
Box 1565
SE-171 29 Solna
Sverige

Läs mer om årsstämman här.