Nyheter

Ärenden till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 27 mars

Den 15 maj kl 10.00 håller Ambea årsstämma för 2020 på huvudkontoret, Evenemangsgatan 21, i Solna.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska skicka in det skriftligen. Begäran ska ha kommit in till styrelsen senast den 27 mars 2020.

Läs mer här.