Arvoden till styrelseledamöter

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman.

Totalt 3 205 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 800 000 kronor till styrelsens ordförande och med 335 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. 110 000 kronor ska utgå till respektive ordförande i revisionsutskottet, ersättningsutskottet och kvalitets- och hållbarhetsutskottet, och 50 000 kronor vardera till övriga utskottsledamöter.