Ambeas årsstämma hölls onsdagen den 23 maj 2018 kl. 09.00 i Näringslivets Hus, Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm.

Se nedan för mer information om årsstämman.