Ambeas årsstämma hölls torsdagen den 16 maj 2019 i Näringslivets Hus, lokal Wallenbergaren, Storgatan 19 i Stockholm. Här har vi samlat dokumenten kring stämman.

Handlingar som tillgängliggjordes inför stämman: