Ambeas årsstämma ägde rum den 12 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruset (covid-19) genomfördes årsstämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler.

Anförande från årsstämman

Som del av stämman höll vd Mark Jensen detta anförande:

Handlingar som tillgängliggjordes inför stämman: