Ambeas årsstämma ägde rum den 12 maj 2022 på Ambeas huvudkontor, Evenemangsgatan 21, Solna.

Information och handlingar som tillgängliggjordes inför stämman:

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska göra det genom att skicka ett e-postmeddelande till ir@ambea.se senast den 24 mars 2022 eller i alla fall i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman.

För deltagande genom elektroniskt ingivande av förhandsröster på årsstämman 2022, klicka här

För elektronisk anmälan om deltagande i stämmolokalen på årsstämman 2022, klicka här