Koncernledning

Verkställande direktör (vd) och koncernchef utses av styrelsen och leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som styrelsen har antagit.

Personer som ingår i koncernledningen

porträtt Mark Jensen vik skjorta svart kavaj

Mark Jensen

VD och koncernchef
porträtt Benno Eliasson ljusblå skjorta kavaj

Benno Eliasson

CFO
Porträtt Ulla Tansen

Ulla Tansen

Operational Excellence direktör
Porträtt Susanne Sjöberg

Susanne Sjöberg

VD/Affärsområdeschef Vardaga
Porträtt Fredrik Von Malmborg

Fredrik von Malmborg

VD/Affärsområdeschef Nytida
Porträtt Ingvild Kristiansen i vit tröja

Ingvild Kristiansen

VD/Affärsområdeschef Stendi
porträtt Christian Horne blå skjorta mörk kavaj

Christian Horne

HR och Hållbarhet
Erika Enestad, kvalitetsdirektör

Erika Enestad

Kvalitet
Tyvärr, inga sökträffar.