Tillståndsplikt och myndighetstillsyn

Ambea bedriver olika verksamheter som ibland behöver tillstånd, alternativt certifiering/godkännande av olika myndigheter i alla tre länder (Sverige, Norge och Danmark). Myndigheterna utövar dessutom frekvent tillsyn av våra verksamheter, vilket är en är en naturlig del av myndighetsutövandet.

Ambea välkomnar tillsyner och uppföljning från myndigheter och uppdragsgivare. Vi ser det som ett tillfälle att utveckla och förbättra verksamheten samtidigt som vi uppskattar att kunna ha en förtroendefull och konstruktiv dialog med myndigheter och uppdragsgivare. Ambea har mer än 50 tillsyner från olika myndigheter varje kvartal. Vi redovisar transparant alla anmälningspliktiga händelser och resultaten från tillsynerna i varje kvartalsrapport.

Information om tillstånd i våra verksamheter

Inom Ambea är det vanligast att ett tillstånd/certifiering är kopplat till den enskilda enheten (t.ex. ett äldreboende eller ett LSS-boende). Vi har också verksamheter som inte kräver något tillstånd. Du hittar våra olika tillstånd i översikten nedan.

Affärsområde/landTyp av verksamhetTillståndsgivareTillstånd kopplat tillDel av affärsområdets omsättning
Vardaga, SverigeÄldreboendenIVOEnskild enhet90%
HemtjänstIVOTillstånd per bolag< 10%
Nytida, SverigeBoenden för olika tjänster inom social omsorgIVOEnskild enhet80%
Daglig verksamhet LSSIVOEnskild enhet10%
Skola (resurs- och särskola samt gymnasium)SkolinspektionenEnskild enhet5%
Klara, SverigeBemanning/Elevhälsa/Mobila TeamKräver inget tillstånd
Stendi, NorgeBoenden för olika tjänster inom social omsorgKräver inget tillstånd50%
Boenden för barnBufetatEnskild enhet35%
Personlig assistans (BPA)Kräver inget tillstånd10%
Altiden, DanmarkÄldreboendenCertifiering av SundhetdsstyrelsenEnskild enhet
Boenden för olika tjänster inom social omsorgGodkännas av SocialtilsynetEnskild enhet
Öppenvårdsinsatser inom social omsorgKräver inget tillstånd

Riskhantering

Det kan finnas en risk att en enhet inte bedrivs enligt gällande tillstånd, t.ex. på grund av förändrad målgrupp eller byte av chef för verksamheten. Detta kan leda till anmärkning, krav på ändring, eller i väldigt sällsynta fall, till indraget tillstånd. Ambea mitigerar denna risk genom att kontinuerligt kontrollera tillståndsefterlevnaden internt i egenkontrollen, som sker på flera nivåer inom företaget, och vid interna kvalitetstillsyner. Om myndigheter eller uppdragsgivare vid tillsyn konstaterar brister, så följs arbetet noga upp i befintliga uppföljningsprocesser.

Tillstånden inom Ambeas verksamhet gäller oftast en enskild enhet, vilket medför att ett återkallat tillstånd, har mycket begränsad finansiell påverkan på koncernen. Däremot skulle det påverka de omsorgstagare som bor på enheten, deras anhöriga, de kommuner som placerar på enheten och de medarbetare som jobbar där. Varje enhet och tillstånd är kopplat till ett utav Ambeas dotterföretag. I årsredovisningens NOT K28 finns en översikt på dotterföretag i koncernen.

Ambea har ingen verksamhet inom Personlig Assistans i Sverige och Danmark.