Nyheter

Fem år med jobb och integration på Ambea!

Våren 2016 startade Ambea sitt första integrationsprojekt. Sedan dess har fler än 1 200 nyanlända gjort praktik eller haft anställning inom koncernen – och de senaste två åren har hälften gått vidare till jobb eller studier till ett omsorgsyrke. Det är vi stolta och glada över!

Nina Thorén Forsanker, kompetens- och mångfaldsstrateg på Ambea som varit med från start – berätta, hur kom det sig att Ambea började med integration för fem år sedan?

– Det var under flyktingvågen hösten 2015. Vi i personalen samlade in ganska mycket pengar och företaget stöttade också. Men vi kände att ville göra något mer konkret och praktiskt. Så vi tog kontakt med Migrationsverket och drog igång det första samarbetet där Ambea gav nyanlända praktik under asylprocessen. Sedan dess har vi haft många olika projekt, nu främst tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Nina Thorén Forsanker, kompetens- och mångfaldsstrateg på Ambea.

Efter fem år – vad känner du idag?

– Jag är jättestolt och glad. På Ambea har vi ju visionen att göra världen lite bättre, en människa i taget, och det är precis vad det här arbetet handlar om. Jag blir så lycklig varje gång en chef ringer och säger att hen ska anställa en person på ett riktigt jobb efter praktik – eller när en nyanländ ringer och berättar att hen har fått uppehållstillstånd. I grunden är jag sjuksköterska och har väl något litet hopp om att alla ska få en chans.

– Jag är också stolt över vårt nytänkande inom Ambea. Det finns ett jättestort och växande rekryteringsbehov inom omsorgen och vi måste tänka nytt och annorlunda för att kunna bemanna vår verksamheter. Det är just vad vi gör.

Om du måste peka ut en faktor – vad är framgångsreceptet för integrationsprojekten på Ambea?

– Det är förstås jättesvårt, men jag säger engagerade chefer och handledare, för annars funkar det inte alls. Jag vill verkligen passa på att tacka alla fantastiska chefer och medarbetare som engagerar sig ute på arbetsplatserna! Jag upplever också att många känner stor stolthet över arbetet och att det binder samman oss internt.

– Något annat superviktigt är engagemanget från Ambeas koncernledning, att det hela tiden funnits uppbackning.

Under 2019 började Ambea med serviceassistenter inom äldreomsorgen Vardaga – varför?

– Vi såg potential hos många personer som inte var kvalificerade att jobba som vårdbiträde, ofta på grund av för svaga språkkunskaper. Vi ville sänka trösklarna för dem så mycket det bara gick och satte igång ett projekt med Arbetsförmedlingen där utvalda personer fick gå en kortare arbetsmarknadsutbildning inom hygien, städning, matlagning och annat praktiskt. Tanken var att de skulle avlasta omsorgspersonalen på äldreboendena med uppgifter som inte kräver omsorgsutbildning, och parallellt lära sig mer svenska.

– Projektet föll väl ut och sedan dess har det genomförts flertalet liknande utbildningar på olika håll i landet och vi har idag många serviceassistenter inom Vardaga medan flera startat studier till undersköterska. Det blir ju en win-win: Nyanlända kan lättare komma in i omsorgen och kanske väcker vi ett intresse att läsa vidare till ett omsorgsyrke. Samtidigt får våra undersköterskor avlastning och mer tid till kvalificerade omsorgsuppgifter. Just nu utvärderas detta inom Vardaga.

Vad är ditt bästa integrationstips till politikerna?

– Att vara snabb! Tiden är förödande för självkänslan och hoppet. Nyanlända har ofta ett enormt driv att ge tillbaka. Men ju längre tiden går desto svårare blir det att komma in i det ordinarie samhället och på arbetsmarknaden.

– Och så ska man satsa massor på språk! Svenskan är så viktig för fungera på arbetsplatsen men ofta är det just där det brister. Man borde erbjuda svenska redan i asylfasen!

Vad är mest utmanande i ditt arbete?

– Att politik styr så mycket. Ofta är det kortsiktiga beslut där politikerna hakar på tillfälliga opinioner, vilket ger oklara spelregler som påverkar oss jättemycket. Ett exempel är att politikerna plötsligt drog in stödet för den subventionerade anställningsformen extratjänster – men tack och lov föll polletten ned och extratjänsterna kom tillbaka efter ett tag. Att vara ute på arbetsplatser är ju det bästa sättet ett komma in i samhället!

Vad hände härnäst?

– Vi jobbar på och satsar på att ta emot lite fler nyanlända varje år, men kvalitet är viktigare än kvantitet. Vi har precis startat ett samarbete med ett 30-tal elever som läser till undersköterska kombinerat med språk och ser fram emot att kroka arm med eleverna längs med deras utbildning och sedan i in i arbetslivet.

– Och så är vi i startgroparna med ett nytt, spännande pilotprojekt där vi stöttar upp med rolig och effektiv svenskträning för medarbetare som behöver – med extra fokus på vårdsvenska. Det blir jättebra. Språket är så viktigt för både självkänslan och kvaliteten i arbetet.