Företagscertifikat

Ambea etablerade under 2019 ett svenskt företagscertifikatsprogram.

Programmet gör det möjligt för Ambea att emittera företagscertifikat upp till ett sammanlagt belopp om 3 000 MSEK med en löptid på högst tolv månader. Programmet innebär ej någon ökning av bolagets skulder då emitterad volym alltid skall finnas tillgänglig under bolagets revolverande kreditfacilitet.

Rating

Ambea har ingen officiell kreditrating idag och har inte historiskt haft någon officiell kreditrating.

Relaterade information