Ambea AB – Nettoskuld exklusive IFRS 1631 December 2022
MSEK
31 December 2021
MSEK
Övriga räntebärande långfristiga
skulder
9 5767 489
Avgår: långfristiga leasingskulder-7 155-6 496
Övriga räntebärande kortfristiga
skulder
1 4012 418
Avgår: kortfristiga leasingskulder-943-779
Avgår: likvida Medel-259-86
Nettoskuld exklusive IFRS 16 effekter2 6202 547
Justerad EBITDA869773
Nettoskuld/Justerad EBITDA (ggr)3,03,3