Investera i Skandinaviens kunskapsledande omsorgsbolag

Som aktieägare i Ambea är du med och investerar i en hållbar och kvalitativ välfärd i Skandinavien, och vi strävar efter att vara omsorgsbranschens mest attraktiva investering över tid.

  • Växande behov: En växande och åldrade befolkning gör att omsorgsbehovet ökar och det finns ett omsorgsbehov oavsett konjunktur.
  • Marknadsledande: Ambea är marknadsledande i alla tre skandinaviska länder.
  • Kvalitet och kompetens: Ständiga investeringar i kvalitet och ledarskap. Branschunika kompetenslösningar genom Klara och Lära och genomarbetade omsorgskoncept som skapar kvalitets- och skalfördelar.
  • Tillväxt: Ambea skapar tillväxt genom att öppna nya boenden, genom kompletterande förvärv, vunna upphandlingar och att utveckla nya omsorgstjänster.
  • Balanserad risk: Diversifierad omsorgsportfölj med olika tjänster och 450 kommunala uppdragsgivare i tre länder.
  • Kassaflöde och utdelning: God historik av starka kassaflöden och stabila utdelningar.

Finansiella mål

Tillväxt

8-10 %

Lönsamhet

9,5%

Kapitalstruktur

<3,25x

Utdelningspolicy

30%