Estimat sammanställs och beräknas av Modular Finance och baseras på prognoser gjorda av analytiker som följer Ambea. 

Analytikernas estimat, prognoser eller andra åsikter är deras egna och representerar inte Ambeas eller dess koncernledning. Ambea kan inte garantera eller ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

A – Rapporterat utfall
E – Estimat (genomsnitt)

Kvartalsvisa estimat

Nettoomsättning

Justerad EBITA

Affärsområden

Årliga estimat

Nettoomsättning

Justerad EBITA

EPS

Affärsområden

Alla åsikter, uppskattningar eller prognoser om företaget som analytiker uttrycker är deras egna och inte Ambeas.