Daniel Björklund

porträtt Daniel Björklund svart kavaj ljusblå slips
porträtt Daniel Björklund svart kavaj ljusblå slips

Född: 1981
Styrelseledamot sedan 2019
Innehav i Ambea

Styrelseledamot

Utbildning

MSc business administration, Handelshögskolan i Stockholm

Oberoende

Oberoende av företaget och koncernledning: Ja
Oberoende av huvudägare: Nej

Uppdrag i utskott

Medlem i Revisionsutskottet, Ersättningsutskottet och i Kvalitets- och hållbarhetsutskottet

Övriga befattningar och styrelseuppdrag

Investment Advisory Professional Triton,
Styrelseledamot Greenfleet Holding A/S, Nemas Holdco A/S, ACTR Holding AB,
Sympattic AB och Irepse Oy

Arbetslivserfarenhet

Associate på Nomura Securities och Lehman Brothers