Erika Enestad

Erika Enestad, kvalitetsdirektör

Född: 1982
På Ambea sedan 2024
Innehav i Ambea

Kvalitetsdirektör

Utbildning

Civilekonomexamen från Stockholms
Universitet. Molekylärbiologi, Uppsala
universitet

Tidigare erfarenhet

Divisionschef Vestum (2022–2024)
Vd MTR Tech (2018–2022)
CFO MTR Tech (2014–2018)
Controller MTR (2011–2014)
Projektledare/controller Karolinska
Universitetssjukhuset (2008–2011)