Nyheter

Lägesrapport corona, februari-maj 2020

I en ny lägesrapport beskriver vi hur Ambea arbetat kring coronaviruset under de omtumlande vårmånaderna februari-maj.

Rapporten tar specifikt upp frågor kring kvalitet, medarbetare, inköp samt kommunikation och har ett förord av vd Fredrik Gren. Det är viktigt att påpeka att denna rapport inte ska ses som ett bokslut kring corona utan snarare som en nulägesbild. Vår förhoppning är att erfarenheter och lärdomar vi hittills gjort ska kunna bidra till att fortsätta att utveckla omsorgen.