Om Ambea

Ambea är Skandinaviens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg.

Ambea har cirka 31 000 medarbetare på drygt 950 enheter i Sverige, Norge och Danmark. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget.


Flicka med rött lockigt hår kastar boll till pojke i svart jacka och huva

Ambea – kunskapsbolaget

På Ambea arbetar 31 000 medarbetare med att skapa ett bra liv för varje omsorgstagare på cirka 950 enheter runt om i Skandinavien.
pictogram orange sol med text Vision Vi gör världen lite bättre en människa i taget

Vision, värderingar och uppdrag

Som en stabil bas för alla medarbetare i koncernen finns Ambeas värdegrund Vår värld. Den består av vår vision, vårt uppdrag och våra värderingar; respekt, enkelhet, ansvar och kunskap.
Äldre dam med grå kofta ler mot vårdbiträde.

Vår historia

Ambeas historia är framför allt våra enskilda verksamheters historia. De äldsta startade i början av 1900-talet, det vill säga för mer än 100 år sedan.