Här hittar du tidigare pressmeddelanden.

Ambea avslutar aktieåterköpsprogram och initierar nytt återköpsprogram

maj 15, 2024

Ambea har avslutat det senaste aktieåterköpsprogrammet där 3 000 000 aktier för totalt 187 MSEK har köpts tillbaka. Styrelsen har beslutat om att inleda ett nytt återköpsprogram om högst 3 000 000 egna aktier på Nasdaq Stockholm under perioden fram till tiden för bolagets årsstämma 2025. Beslutet fattas med stöd av återköpsbemyndigandet från årsstämman 2024.

Kommuniké från Ambeas årsstämma 15 maj 2024

maj 15, 2024

Dagens årsstämma i Ambea AB (publ) röstade för att stödja samtliga förslag från styrelsen och valberedningen.

IR Vision Ambea swe

Ambeas delårsrapport januari – mars 2024

maj 3, 2024

Stark start på året.

Nytida förvärvar Alpklyftan

maj 2, 2024

Nytida, som en del av Ambea-koncernen, förvärvar företaget Alpklyftan. Förvärvet omfattar tre HVB-boenden samt två utslussningslägenheter för barn och unga i åldern 14-21 år.

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det första kvartalet 2024

april 19, 2024

Närvarande: Mark Jensen, VD och Benno Eliasson, CFO.

Kallelse till årsstämma i Ambea AB (publ)

april 12, 2024

Ambea AB (publ), org. nr. 556468-4354, med säte i Stockholm, kallar till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 kl. 10.00 på Nytidas dagliga verksamhet, Liljeholmen Öst, Katrinebergsvägen 6, 117 43 Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.30.  

Ambea publicerar årsredovisning med kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2023

mars 27, 2024

Ambeas årsredovisning med kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2023 publiceras idag på ambea.se och bifogat via detta pressmeddelande. Den svenska versionen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). 

Ambeas bokslutskommuniké 2023

februari 8, 2024

Tydlig resultatförbättring skapar möjligheter framåt.

Ambea beslutar om återköp av egna aktier

februari 7, 2024

Styrelsen i Ambea AB (publ) har beslutat att återköpa högst 3 000 000 egna aktier på Nasdaq Stockholm under perioden fram till tiden för bolagets årsstämma 2024. Beslutet fattas med stöd av återköpsbemyndigandet från årsstämman 2023.

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det fjärde kvartalet 2023

januari 25, 2024

Närvarande: Mark Jensen, VD och Benno Eliasson, CFO.

Unik vårdbiträdesutbildning för ukrainare

december 1, 2023

Nu lanserar Ambea tillsammans med Beredskapslyftet och SWEA International en vårdbiträdesutbildning för ukrainska medarbetare – en satsning för att stärka ukrainares ställning på den svenska arbetsmarknaden.

Sveriges bästa arbetsgivare

Ambea - en av Sveriges bästa arbetsgivare

november 9, 2023

Ambea är en av Sveriges bästa arbetsgivare och bäst i omsorgsbranschen. Det visar en ny undersökning från företaget Universum. 

Ambeas delårsrapport juli – september 2023

november 2, 2023

Den positiva trenden fortsätter

Ambeas valberedning utsedd inför årsstämman 2024

oktober 26, 2023

I valberedningen inför årsstämman 2024 ingår:

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det tredje kvartalet 2023

oktober 19, 2023

Närvarande: Mark Jensen, VD och Benno Eliasson, CFO.

IR Vision Ambea swe

Ambeas delårsrapport april – juni 2023

augusti 17, 2023

Genomförda åtgärder stärker marginalen och skapar förutsättningar för utveckling

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det andra kvartalet 2023

augusti 3, 2023

Närvarande: Mark Jensen, VD och Benno Eliasson, CFO.

Ambea adderar en hållbarhetslänk till befintlig revolverande kreditfacilitet

juli 6, 2023

Ambea har ingått avtal om att addera en hållbarhetslänk till befintlig revolverande kreditfacilitet (RCF) om 4 miljarder sek som först tecknades i oktober 2022. Kreditfaciliteten har knutits till Ambeas hållbarhetsstrategi och bekräftar koncernens fokus på hållbar omsorg.

Nytt antal aktier och röster i Ambea AB (publ)

maj 31, 2023

Till följd av indragningen av 5 055 298 aktier som beslutades av årsstämman 2023 har antalet aktier och röster i Ambea AB (publ) ändrats.

Kommuniké från Ambeas årsstämma 11 maj 2023

maj 11, 2023

Dagens årsstämma i Ambea AB (publ) röstade för att stödja samtliga förslag från styrelsen och valberedningen.

Header kvartalsrapport

Ambeas delårsrapport januari – mars 2023

maj 4, 2023

Stabil organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet.

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det första kvartalet 2023

april 20, 2023

Närvarande: Mark Jensen, VD och Benno Eliasson, CFO.

Robert Kroon lagar mat på äldreboende

Ambea och Norrmejerier i nytt hållbart samarbete

april 4, 2023

Ambea och Norrmejerier inleder ett nytt samarbete som ska bidra till matglädje hos drygt 8.000 svenska omsorgstagare, lägre klimatpåverkan och en etisk leverantörskedja.

Kallelse till årsstämma i Ambea AB (publ)

mars 30, 2023

Ambea AB (publ), org. nr. 556468-4354, med säte i Stockholm, kallar till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023 kl. 10.00 på Vardaga Villa Solhem, Avestagatan 31, 163 53 Spånga. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.30.  

Ambea publicerar årsredovisning med kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2022

mars 28, 2023

Ambeas årsredovisning med kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2022 publiceras idag på ambea.se och bifogat via detta pressmeddelande.

Flaggning avseende Ambeas innehav av egna aktier

februari 23, 2023

Efter återköp genomförda i enlighet med ett av styrelsen i Ambea AB (publ) beslutat återköpsprogram hade bolaget den 22 februari 2023 ett totalt innehav av egna aktier om 4 757 388 aktier, vilket motsvarar 5,03 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Bolagets innehav av egna aktier överskrider således fem procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

IR Vision Ambea swe

Ambeas bokslutskommuniké 2022

februari 9, 2023

Under det fjärde kvartalet fortsatte den goda organiska tillväxten och våra svenska affärsområden Nytida och Vardaga har en stabil underliggande utveckling, samtidigt som den strategiska förflyttningen inom Klara givit resultat.

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det fjärde kvartalet 2022

januari 26, 2023

Närvarande: Mark Jensen, VD och Benno Eliasson, CFO.

Ambeas delårsrapport juli – september 2022

november 3, 2022

God organisk tillväxt igen under tredje kvartalet och lovande resultatförbättring i Stendi.

Ambea beslutar om återköp av egna aktier

november 2, 2022

Styrelsen i Ambea AB (publ) har beslutat att återköpa högst 5 000 000 egna aktier på Nasdaq Stockholm under perioden fram till tiden för bolagets årsstämma 2023. Beslutet fattas med stöd av återköpsbemyndigandet från årsstämman 2022.

Ambeas valberedning utsedd inför årsstämman 2023

oktober 21, 2022

I valberedningen inför årsstämman 2023 ingår:

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det tredje kvartalet 2022

oktober 20, 2022

Närvarande: Mark Jensen, VD och Benno Eliasson, CFO.

Ambea avyttrar läkarbemanning

september 8, 2022

Klara, Ambeas bemanningsverksamhet, avyttrar läkarbemanningen till Hedera Group. Överlåtelsen äger rum idag den 8:e september.

Ambeas delårsrapport april-juni 2022

augusti 18, 2022

Fortsatt tillväxt och stärkt finansiell ställning.

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det andra kvartalet 2022

augusti 4, 2022

Närvarande: Mark Jensen, VD och Benno Eliasson, CFO.

Ambea förvärvar två danska bolag inom socialomsorg

juni 30, 2022

Altiden, Ambeas danska verksamhet, förvärvar två bolag inom socialomsorg, SK Reflekt och Huset Reflekt.

Kommuniké från Ambeas årsstämma 12 maj 2022

maj 12, 2022

Dagens årsstämma i Ambea AB (publ) röstade för att stödja samtliga förslag från styrelsen och valberedningen.

IR Vision Ambea swe

Ambeas delårsrapport januari-mars 2022

maj 4, 2022

Starkt kvartal med god tillväxt.

Nytida förvärvar familjehemsföretag

maj 2, 2022

Nytida, som en del av Ambea-koncernen, förvärvar Alternatus Familia AB.

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det första kvartalet 2022

april 20, 2022

Närvarande: Mark Jensen, VD och Benno Eliasson, CFO.

Ambea förvärvar marknadsledare inom elevhälsa

april 11, 2022

Klara, Ambeas bemanningsverksamhet, förvärvar SkolPool. SkolPool är marknadsledare inom elevhälsans medicinska insatser. Genom förvärvet går marknadens två ledande aktörer samman till en verksamhet.

Kallelse till årsstämma i Ambea AB (publ)

april 6, 2022

Ambea AB (publ), org. nr. 556468-4354, med säte i Stockholm, kallar till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 kl. 10.00 på Ambeas huvudkontor, Evenemangsgatan 21 i Solna. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.15.  

Ambea publicerar årsredovisning med kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2021

mars 30, 2022

Vardaga förvärvar hemtjänstföretag

mars 1, 2022

Vardaga, som är en del av Ambea-koncernen, förvärvar Hannas Hemtjänst & Assistans AB.

Ambea AB (publ): Valberedningen avser föreslå ändringar i styrelsen innefattande ändring av styrelseordförande och val av ny styrelseledamot

februari 16, 2022

Valberedningen kommer inför årsstämman 2022 att föreslå att Hilde-Britt Mellbye väljs till ny styrelseledamot samt att Yrjö Närhinen väljs till ny styrelseordförande i Ambea. Lena Hofsberger och Liselott Kilaas har avböjt omval.

IR Vision Ambea swe

Ambeas bokslutskommuniké 2021

februari 9, 2022

Ökad omsättning och fortsatt god efterfrågan på äldreomsorg.

Nytida förvärvar Christinagården och Yxe Herrgård

februari 1, 2022

Nytida, som en del av Ambea-koncernen, förvärvar Christinagården i Lindesberg AB samt dotterbolaget Yxe Herrgård AB. Förvärvet omfattar två behandlings- och psykiatriboenden inkl. utsluss- och träningslägenheter, fyra LSS-boenden samt en daglig verksamhet. Företaget startade 1984 och har sin verksamhet i området kring Lindesberg och Nora. 

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det fjärde kvartalet 2021

januari 26, 2022

Närvarande: Mark Jensen, VD och Benno Eliasson, CFO.

Ökad avsättning i Stendi till följd av rättsprocess för inhyrd personal

januari 12, 2022

Genom förvärvet av Aleris Omsorg 2019, har Ambeas dotterbolag Stendi, varit part i en juridisk process i Norge avseende kostnader för inhyrd personal. Under det fjärde kvartalet 2021 vann domen från Lagmannsretten laga kraft, då prövningstillstånd till Norges Höyesterett ej beviljades.

IR Vision Ambea swe

Ambeas delårsrapport juli-september 2021

november 4, 2021

Starkt kvartal med ökad efterfrågan VDs kommentar: 

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det tredje kvartalet 2021

oktober 21, 2021

Närvarande: Mark Jensen, VD och Benno Eliasson, CFO. 

Valberedning utsedd inför årsstämman 2022

oktober 12, 2021

I valberedningen inför årsstämman 2022 ingår:· Erik Malmberg, Actor SCA, ordförande i valberedningen · Mikael Holm-Lorsell, Alcur Fonder · Anette Dahlberg, Första AP-fonden · Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea AB (publ).

Ambeas delårsrapport april-juni 2021

juli 23, 2021

Tydliga tecken på återhämtning

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det andra kvartalet 2021

juli 12, 2021

Kommuniké från Ambeas årsstämma 12 maj 2021

maj 12, 2021

Ambea AB (publ) rapporterar idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag från styrelsen och valberedningen. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.Ambea AB (publ) rapporterar idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag från styrelsen och valberedningen. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Ambeas delårsrapport januari-mars 2021

maj 4, 2021

Tryggt med genomförda vaccinationer inom äldreomsorgen

Altiden slutför förvärvet av EKKOfondens omsorgsverksamhet

april 29, 2021

Altiden, Ambeas danska verksamhet, slutförde idag förvärvet av EKKOfondens omsorgsverksamhet. Verksamheten innefattar drygt 20 enheter med 170 omsorgsplatser inom social omsorg för unga och vuxna över hela Danmark. Omsättningen 2019 uppgick till 250 MDKK.

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det första kvartalet 2021

april 20, 2021

Närvarande: Mark Jensen, VD och Benno Eliasson, CFO.

Ambea publicerar årsredovisning med kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2020

mars 29, 2021

Ambea AB (publ): Kallelse till årsstämma

mars 29, 2021

 Aktieägarna i Ambea AB (publ), org. nr. 556468-4354, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021.  Mot bakgrund av coronaviruset (covid-19) genomförs Ambeas årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Ett anförande med verkställande direktören Mark Jensen kommer att läggas ut på bolagets hemsida, www.ambea.se/investerare, samma dag som årsstämman, dvs. den 12 maj 2021.  

Ambea AB (publ) : Valberedningens förslag till årsstämman 2021

mars 2, 2021

Valberedningen föreslår att Yrjö Närhinen och Samuel Skott väljs till nya styrelseledamöter i Ambea vid årsstämman 2021.

Ambeas bokslutskommuniké 2020

februari 16, 2021

Ökat resultat trots pandemin.

Nytida förvärvar sex verksamheter från LSS Omsorgen

februari 2, 2021

Nytida, som en del av Ambea-koncernen, förvärvar sex verksamheter från LSS Omsorgen. Förvärvet omfattar fem LSS boenden och en daglig verksamhet för personer med autismspektrumtillstånd.

Inbjudan: Presentation av Ambeas bokslutskommuniké 2020

januari 29, 2021

Närvarande: Benno Eliasson, tf VD och CFO, och Jacob Persson, Head of Group Business Control and Investor Relations

Ambea förvärvar dansk omsorgsverksamhet

januari 26, 2021

Altiden, Ambeas danska verksamhet, förvärvar EKKOfondens omsorgsverksamhet. EKKOfonden en av Danmarks största utförare inom social omsorg för unga och vuxna.

Vd Ambea

Mark Jensen tillträder som koncernchef och vd för Ambea den 8 mars

januari 20, 2021

Som tidigare meddelats kommer Mark Jensen att tillträda som ny koncernchef och vd för Ambea. Hans tillträdesdag är nu satt till den 8 mars 2021.

Vd Ambea

Ambea utser Mark Jensen till ny vd och koncernchef

november 29, 2020

Styrelsen i Ambea (publ) har utsett Mark Jensen till ny vd och koncernchef. Mark som är 49 år kommer närmast från en roll som vd och nordisk chef för MTR Nordic AB. Mark har under ett decennium haft en rad ledande befattningar inom Carlsberg, bland annat som vd under 6 år för Carlsberg i Sverige. Mark har arbetat i många roller inom Netto gruppen där han som ett exempel startade och byggde upp den svenska verksamheten. Mark är ursprungligen dansk men har arbetat i Sverige i 15 år.

Ambeas delårsrapport juli-september 2020

november 5, 2020

Resultatförbättringar i Norge och DanmarkVDs kommentar:

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det tredje kvartalet 2020

oktober 22, 2020

Närvarande: Fredrik Gren, VD och Benno Eliasson, CFO.

Valberedning utsedd inför årsstämman 2021

oktober 12, 2020

Ambeas delårsrapport april-juni 2020

augusti 19, 2020

Stabilt resultat trots coronapandemi VDs kommentar:

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det andra kvartalet 2020

augusti 5, 2020

Närvarande: Fredrik Gren, VD och Benno Eliasson, CFO.

VD och koncernchef Fredrik Gren lämnar Ambea

juni 28, 2020

Ambeas VD och koncernchef Fredrik Gren har meddelat styrelsen att han beslutat att lämna bolaget. Fredrik Gren kommer att stanna kvar i sin nuvarande roll fram till årsskiftet och styrelsen påbörjar nu rekryteringsprocessen efter en ny VD.

Anders Borg avgår som ledamot i Ambeas styrelse

juni 16, 2020

Kommuniké från Ambeas årsstämma 15 maj 2020

maj 15, 2020

Stockholm – Ambea AB (publ) rapporterar idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.

Ambeas delårsrapport januari-mars 2020

maj 13, 2020

VDs kommentar:

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det första kvartalet 2020

april 29, 2020

Närvarande: Fredrik Gren, VD och Benno Eliasson, CFO.

Ambeas kallelse till årsstämman

april 9, 2020

Aktieägarna i Ambea AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 maj 2020 klockan 10.00 på Ambeas huvudkontor, Evenemangsgatan 21 i Solna. Registreringen öppnar klockan 09.30.

Ambea publicerar årsredovisning med kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2019

april 9, 2020

Ambeas årsredovisning för 2019 publiceras idag i pdf-format på ambea.se och biläggs även detta pressmeddelande. Årsredovisningen innehåller också kvalitets- och hållbarhetsrapporten för 2019. Tryckt version kommer att finnas tillgänglig för distribution under vecka 20.

Förslag om utdelning dras tillbaka och påverkan av covid-19 på första kvartalet och helåret 2020

april 2, 2020

Med anledning av den ökad osäkerhet som spridningen av covid-19 orsakat och påföljande ekonomiska effekter har styrelsen i Ambea beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning till årsstämman, vilket tidigare publicerats i bokslutskommunikén.

Ambeas bokslutskommuniké 2019

februari 14, 2020

VDs kommentar:

Inbjudan: Presentation av Ambeas bokslutskommuniké för 2019

februari 7, 2020

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, vice VD och CFO.

Ambea förvärvar två omsorgsbolag i Danmark

december 16, 2019

Altiden, Ambeas danska verksamhet, förvärvar två bolag, Casablanca Bo & Erhverv Aps och Vivamus A/S. Förvärven innebär att Altiden stärker sin position inom funktionsnedsättning för barn och unga och etablerar sig i Köpenhamnsregionen.  

Vardaga förvärvar hemtjänstföretag

november 28, 2019

Vardaga, som är en del av Ambea-koncernen, förvärvar Famntaget Omsorg. Företaget bedriver hemtjänst i centrala Stockholm. 

Ambea utser ny CFO

november 27, 2019

Benno Eliasson har utsetts till ny CFO på Ambea. Han kommer senast från en roll som CFO hos HL Display och dessförinnan Randstad Nordic. Benno Eliasson kommer att ingå i koncernledningen.

Ambea meddelar återköp av egna aktier

november 18, 2019

Styrelsen i Ambea AB (publ) har beslutat att genomföra ett återköpsprogram om sammanlagt 68 285 aktier fram till och med den 14 maj 2020.

Ambeas delårsrapport juli-september 2019

november 8, 2019

VDs kommentar:

Inbjudan: Presentation av Ambeas rapport för det tredje kvartalet 2019

november 1, 2019

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, vice VD och CFO.

Ambea utökar sin koncernledning

oktober 25, 2019

Ambea utökar koncernledningen som ett led i arbetet med den skandinaviska omsorgsmodellen.

Valberedning utsedd inför årsstämman 2020

oktober 23, 2019

I valberedningen inför årsstämman 2020 ingår:· Erik Malmberg, utsedd av Actor SCA, ordförande i valberedningen · Carl Gustafsson, utsedd av Didner & Gerge Fonder AB · Charlotta Faxén, utsedd av Lannebo Fonder AB · Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea AB.

Daniel Warnholtz, CFO och vice VD, har beslutat sig för att lämna Ambea efter 8 år

september 19, 2019

Daniel Warnholtz började på Ambea 2011 och har spelat en viktig roll i att bygga och utveckla Ambea till positionen som Skandinaviens största omsorgsaktör. Som bolagets CFO och vice VD har han varit ett stort stöd i det dagliga ledarskapet och han var huvudansvarig för Ambeas börsnotering 2017. Daniel Warnholtz har även starkt bidragit i en rad förvärv, bland annat Aleris omsorgsverksamhet som fördubblande Ambeas omsättning.

Ingvild Kristiansen har utsetts till affärsområdeschef för Stendi

september 13, 2019

Ingvild Kristiansen har utsetts till ordinarie affärsområdeschef för Stendi, Ambeas norska verksamhet. Hon har varit tillförordnad affärsområdeschef för Stendi sedan april. Ingvild Kristiansen kommer att ingå i koncernledningen. 

Ambeas delårsrapport april-juni 2019

augusti 20, 2019

VDs kommentar:

Nytida förvärvar Pusselbitens skola

augusti 15, 2019

Nytida, som är en del av Ambea-koncernen, förvärvar Pusselbitens skola.  Verksamheten är inriktad på elever med autismspektrumtillstånd och består av två skolor och en korttidsverksamhet i Skåne.

Inbjudan: Presentation av Ambeas rapport för det andra kvartalet 2019

augusti 13, 2019

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, vice VD och CFO, samt Jacob Persson, IR-chef.

Nytt antal aktier och röster i Ambea

juni 28, 2019

Som tidigare kommunicerats har Ambea AB (publ) genomfört en företrädesemission om 27 001 440 aktier med syftet att återbetala en del av finansieringen av förvärvet av Aleris omsorgsverksamheter i Sverige, Norge och Danmark. Till följd av företrädesemissionen har antalet aktier och röster i Ambea AB (publ) ökat under juni månad.

Kommuniké från Ambeas årsstämma 16 maj 2019

maj 16, 2019

Stockholm – Ambea AB (publ) rapporterar idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.

Ambeas delårsrapport januari-mars 2019

maj 8, 2019

VDs kommentar:

Inbjudan: Presentation av Ambeas rapport för det första kvartalet 2019

maj 2, 2019

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, vice VD och CFO, samt Jacob Persson, IR-chef.

Ambea AB (publ) meddelar att Erik Sandøy, affärsområdeschef för Stendi, lämnar bolaget

april 29, 2019

Erik Sandøy, affärsområdeschef Stendi, (tidigare Aleris Omsorg) har idag lämnat bolaget. Ingvild Kristiansen, ansvarig för Omsorgstjänster inom Stendi, tillträder som tillförordnad affärsområdeschef under rekryteringsprocessen.