Här hittar du tidigare pressmeddelanden.

Ambea AB (publ) meddelar att Erik Sandøy, affärsområdeschef för Stendi, lämnar bolaget

april 29, 2019

Erik Sandøy, affärsområdeschef Stendi, (tidigare Aleris Omsorg) har idag lämnat bolaget. Ingvild Kristiansen, ansvarig för Omsorgstjänster inom Stendi, tillträder som tillförordnad affärsområdeschef under rekryteringsprocessen.

Kallelse till årsstämma i Ambea AB (publ)

april 16, 2019

Aktieägarna i Ambea AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 klockan 10.00 på Näringslivets Hus, Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm. Registreringen öppnar klockan 09.15.  

Ambea har beslutat om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 1,2 miljarder kronor

april 16, 2019

Styrelsen i Ambea AB (publ) (“Ambea” eller “Bolaget”) har den 15 april 2019 beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 1,2 miljarder kronor (”Företrädesemissionen”), under förutsättning av godkännande från årsstämman den 16 maj 2019. Syftet med Företrädesemissionen är att återbetala del av finansieringen av förvärvet av Aleris omsorgsverksamhet och genomförs med stöd av Bolagets större aktieägare.

Ambea publicerar årsredovisning för 2018 och presenterar ytterligare information avseende påverkan från IFRS 16

april 10, 2019

Aktier i gemensamt ägarbolag överförs till medlemmar i Ambeas ledning och styrelse

mars 22, 2019

Ambeas bokslutskommuniké 2018

februari 13, 2019

Inbjudan: Presentation av Ambeas bokslutskommuniké 2018

februari 6, 2019

Ambea slutför förvärvet av Aleris omsorgsverksamheter och presenterar ny koncernledning

januari 21, 2019

Vardaga och Skanska bygger nytt äldreboende i Kviberg, Göteborg

december 3, 2018

Nu är det klart att Vardaga öppnar ytterligare ett äldreboende i egen regi i Göteborgsområdet. Villa Kviberg får 77 lägenheter och kommer att ligga intill Säveån. Boendet ligger nära både muséer, grönområden och kommunikationer, och man tar sig in till centrala Göteborg på 10 minuter.

Ambeas förvärv av Aleris omsorgsverksamheter har godkänts av konkurrensmyndigheten i Danmark

november 29, 2018

Vardaga och Carlsson & Åqvist bygger nytt äldreboende i Örebro

november 28, 2018

Nu får Vardaga sitt första äldreboende i Örebro. Villa Väster Park får 80 platser på det gamla trängregementets område invid IP Trängen, centralt och nära till kommunikationer.

Ambeas förvärv av Aleris omsorgsverksamheter har godkänts av Konkurrensverket i Sverige

november 27, 2018

Vardaga och Svenska Stadsbyggen bygger nytt finskspråkigt äldreboende i Jordbro – med finsk mat och bastubad på menyn

november 26, 2018

Nu får Jordbro ett nytt finskspråkigt äldreboende. Villa Gullringen får 79 platser i Kalvsvik, nära både kommunikationer och naturen. Boendet vänder sig till äldre personer med demenssjukdom eller åldersrelaterad kroppslig funktionsnedsättning, och kommer också att ha avdelningar som är finskspråkiga.

Ambeas förvärv av Aleris omsorgsverksamheter har godkänts av konkurrensmyndigheten i Norge

november 23, 2018

Vardaga och Drevviken bygger nytt äldreboende i Kävlinge kommun

november 22, 2018

Nu står det klart att Vardaga öppnar ytterligare ett äldreboende i egen regi i södra Sverige. Villa Fridsbo i Löddeköpinge får 60 platser och kommer att ligga i vackra omgivningar vid Norrevångsvägen, med utsikt över åkrar och den intilliggande Fridsbogården.

Ambea AB (publ) meddelar att Truls Navestad, affärsområdeschef för Heimta, lämnar bolaget

november 21, 2018

Efter närmare tre år lämnar Truls Navestad tjänsten som affärsområdeschef för Ambeas norska affärsområde Heimta. Han tillträde tjänsten 2016, en kort tid efter att Ambea etablerade sig i Norge genom förvärvet av sex omsorgsföretag inom funktionsnedsättning med verksamhet i landet.

Ambea återköper egna aktier

november 15, 2018

Styrelsen i Ambea AB (publ) har beslutat att genomföra ett återköpsprogram om sammanlagt 50 677 aktier fram till och med den 16 maj 2019.

Ambeas delårsrapport juli-september 2018

november 13, 2018

VDs kommentar:Tredje kvartalet visade liksom tidigare kvartal god lönsamhet och tillväxt. Den justerade EBITA-marginalen stärktes med en procentenhet jämfört med föregående år och Ambea fortsatte att visa god tillväxt inom egen regi. Med förvärvet av Aleris omsorgsverksamheter breddas vår tillväxtplattform då vi blir största omsorgsaktör i Sverige, Norge och Danmark med en stark pipeline av bäddar i egen regi. Planering för integration och synergirealisering pågår i avvaktande på konkurrensmyndigheternas godkännande före stängning av förvärvet vilket beräknas ske i Q1 2019.Nettoomsättningen i tredje kvartalet uppgick till 1 541 (1 488) MSEK. Andelen egen regi av nettoomsättningen uppgick till 69 (65) procent. Justerad EBITA, vilken exkluderar jämförelsestörande poster, ökade i jämförelse med föregående år och uppgick till 205 (183) MSEK.Vi har under året lagt grunden för ökad tillväxt genom etablering av en stor pipeline inom egen regi och ett flertal mindre förvärv. Med förvärvet av Aleris omsorgsverksamheter ser vi fram emot att nyttja vår operativa modell och tillväxtstrategi i fler geografier och segment.

Valberedning utsedd inför årsstämman 2019

november 9, 2018

Inbjudan: Presentation av Ambeas delårsrapport för det tredje kvartalet 2018

november 6, 2018

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, CFO, och Jacob Persson, IR-chef.

Inbjudan till press- och analytikerkonferens med anledning av Ambeas avtal om förvärv av Aleris omsorgsverksamheter

oktober 16, 2018

Ambea har ingått avtal om att förvärva Aleris omsorgsverksamheter

oktober 16, 2018

Nytida förvärvar Kung Saga

oktober 2, 2018

Nytida, en del av Ambeakoncernen, har förvärvat Kung Saga som bedriver gymnasiesärskola med estetisk inriktning och tillhörande fritidsverksamhet.

Ambea utökar befintligt företagscertifikatprogram

september 5, 2018

Ambea har utökat befintligt svenskt företagscertifikatprogram till ett totalt värde om 3 000 MSEK (2 000). Finansieringen kommer fortsatt huvudsakligen att användas för reducering av befintlig finansiering.

Ambeas delårsrapport april-juni 2018

augusti 21, 2018

VDs kommentar:

Inbjudan: Presentation av Ambeas rapport för det andra kvartalet 2018

augusti 14, 2018

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, CFO och Jacob Persson, IR-chef.

Vardaga och Skanska bygger nytt äldreboende i Helsingborg

juni 26, 2018

Helsingborg kommer att få ett nytt äldreboende som beräknas stå färdigt sista kvartalet 2020. Boendet byggs av Skanska och kommer att drivas av Vardaga.

Förändring inom Investor Relations på Ambea

juni 12, 2018

Jacob Persson blir ny IR-chef på Ambea. Louise Tjeder som har varit IR-chef sedan 2016 kommer att lämna företaget under hösten. Louise har spelat en viktig roll i förberedelsearbetet inför Ambeas börsnotering och med att etablera börsbolagsrutiner inom Ambea.   

Nytida förvärvar Tillväxthemmen

juni 4, 2018

Nytida, en del av Ambea-koncernen har förvärvat Tillväxthemmen AB. Verksamheten är inriktad på socialt utsatta barn och unga vuxna.  

Kommuniké från Ambeas årsstämma 2018

maj 23, 2018

Kommuniké från Ambeas årsstämma den 23 maj 2018. Vid årsstämman i Ambea AB (publ) i Stockholm idag beslutade aktieägarna följande:

Ambeas delårsrapport januari-mars 2018

maj 17, 2018

VDs kommentar:

Bild.KvalitetsbokslutQ1.2018

Ambeas kvalitetsbokslut för det första kvartalet 2018

maj 17, 2018

Ambea presenterar sedan 2013 kvartalsvisa kvalitetsbokslut. Syftet är att öppet och kontinuerligt redovisa relevanta kvalitetsparametrar, avvikelsehantering och extern granskning.

Ambea utökar Revolving Credit Facility

maj 14, 2018

Ambea har slutfört en utökning av Koncernens Revolving Credit Facility Agreement (finansieringsavtal) om 500 MSEK till totalt 3,000 MSEK. Avtalet löper på 3 år med möjlighet till 1 års förlängning, totalt 4 år.

Inbjudan: Presentation av Ambeas rapport för det första kvartalet 2018

maj 11, 2018

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, CFO och Louise Tjeder, IR- och Strategichef.

Ambea utökar koncernledningen

maj 8, 2018

Efter en översyn av stabsfunktionerna och ledningsstrukturen genomför Ambea en förändring av koncernledningens sammansättning. Från och med idag, 8 maj, kommer medlemmarna i den utökade företagsledningen istället att ingå i Ambeas koncernledning.

Ambea förvärvar Stöd och Resurs

maj 7, 2018

Ambea förvärvar Curation Holding AB (”Stöd och Resurs”) som blir en del av Nytida. Förvärvet kompletterar och stärker Nytidas befintliga verksamhet inom boende, daglig verksamhet och korttidsvistelse för barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Köpeskillingen uppgår till 302 miljoner.

Villa Ängby, Knivsta

Vardaga och Vectura bygger nytt äldreboende i Knivsta

april 23, 2018

Knivsta kommer att få ett nytt äldreboende som beräknas stå klart till våren 2020. Boendet byggs av Vectura Fastigheter och kommer att drivas av Vardaga.  

Kallelse till årsstämma i Ambea AB (publ)

april 17, 2018

Aktieägarna i Ambea AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 maj 2018 klockan 09.00 på Näringslivets Hus, Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm. Registreringen öppnar klockan 08.15.

Ambeas årsredovisning för 2017

april 17, 2018

Ambeas årsredovisning 2017 är nu publicerad och finns tillgänglig på www.ambea.se

Lena Hofsberger, ordförande Ambea

Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea har utsetts till Chair of the Year

mars 15, 2018

Lena Hofsberger, Ambea, har fått utmärkelsen Sveriges och Nordens bästa styrelseordförande 2017. Hon tilldelas utmärkelsen för sitt engagemang, kund- och kvalitetsfokus i en komplex och omdiskuterad bransch.

Nytida förvärvar Arona Omsorger

mars 1, 2018

Nytida, en del av Ambeakoncernen har förvärvat Arona Omsorger. Verksamheten erbjuder boende och stöd till vuxna med autismspektrumtillstånd.

Bokslutskommuniké Ambea, januari - december 2017

februari 21, 2018

VDs kommentar:

Kvalitetsbokslut Q4

Ambeas kvalitetsbokslut för fjärde kvartalet 2017

februari 21, 2018

Ambea presenterar sedan 2013 kvartalsvisa kvalitetsbokslut. Syftet är att öppet och kontinuerligt redovisa relevanta kvalitetsparametrar, avvikelsehantering och extern granskning. I kvalitetsbokslutet för fjärde kvartalet 2017 presenteras bland annat resultatet i Socialstyrelsens enhetsundersökning.

Inbjudan: Presentation av Ambeas rapport för fjärde kvartalet 2017

februari 14, 2018

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, CFO och Louise Tjeder, IR- och Strategichef.

Ambea förvärvar bemanningsföretag med skolfokus

januari 4, 2018

Ambea förvärvar Elevhälsan från PR-Vårdkoncernen. Affärsområdet är inriktat på bemanningslösningar för elevhälsa i grundskolor och gymnasium. Elevhälsan kompletterar Ambeas befintliga bemanningsverksamhet och blir en del av Rent a Doctor and Nurse.

Ambea förvärvar Tiltaksgruppa fokus

januari 3, 2018

Ambea fortsätter och växa i Norge med ett nytt förvärv av Tiltaksgruppa fokus. Verksamheten är inriktad på omsorg och stöd till barn och unga med särskilda behov.

Ny affärsområdeschef i Nytida

december 15, 2017

Magnus Åkerhielm har utsetts till ny affärsområdeschef i Nytida, en del av Ambea koncernen. Han tillträder tjänsten under våren 2018 och kommer att ingå i Ambeas koncernledning.

Ambea upprättar ett företagscertifikatprogram

december 1, 2017

Ambea har upprättat ett svenskt företagscertifikatprogram med ett totalt värde om 2 000 MSEK. Finansieringen kommer huvudsakligen att användas för reducering av befintlig finansiering. 

Ambea avyttrar Nytida Anemon, en verksamhet inom personlig assistans

november 30, 2017

Ambea säljer verksamheten Nytida Anemon till FMF Assistans. Överlåtelsen äger rum idag den 30 november 2017. 

Ambea förvärvar ny verksamhet i Norge

november 28, 2017

Ambea fortsätter och växa i Norge genom förvärvet av Målrettet Intervensjon AS. Det är Ambeas femte förvärv i Norge på två år.

Ambeas delårsrapport januari-september 2017

november 17, 2017

Ambea återköper egna aktier

november 17, 2017

Styrelsen i Ambea AB (publ) har beslutat att genomföra ett återköpsprogram om sammanlagt 62 277 aktier fram till och med den 22 maj 2018.

Kvalitetsbokslut

Ambeas kvalitetsbokslut för tredje kvartalet 2017

november 17, 2017

Ambea presenterar sedan 2013 kvartalsvisa kvalitetsbokslut. Syftet är att öppet och kontinuerligt redovisa relevanta kvalitetsparametrar, avvikelsehantering och extern granskning. I kvalitetsbokslutet för tredje kvartalet 2017 presenteras bland annat en rad priser och prisnomineringar för olika verksamheter.

Nytida förvärvar BoA Mellanvård i Stockholm

november 8, 2017

Ambeas dotterbolag Nytida AB har förvärvat BoA Mellanvård, som bedriver HVB och stödboende-verksamhet i Stockholm. Målgruppen är barn och unga med psykosocial problematik.

Inbjudan: Presentation av Ambeas rapport för tredje kvartalet 2017

november 8, 2017

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, CFO och Louise Tjeder, IR- och Strategichef.

Vardaga bygger nytt äldreboende med hälsoprofil i Brandbergen

oktober 31, 2017

Nu får Brandbergen i Haninge ett nytt äldreboende, Villa Tjädern. Boendet beräknas stå klart för inflyttning i slutet av 2019, byggs tillsammans med Danator och kommer att drivas av Ambeas dotterbolag Vardaga.

Valberedning utsedd inför årsstämman 2018

oktober 10, 2017

Nytida förvärvar Brostugegården i Uppsala

september 1, 2017

Nytida AB, en del av Ambea, har förvärvat Brostugegården i Uppsala, ett boende med särskild service för personer med psykiska och sociala funktionsnedsättningar.

Ambeas delårsrapport januari-juni 2017

augusti 17, 2017

VDs kommentar:”Vi har under andra kvartalet sett en god intäktstillväxt. Kvartalets resultat, som ökade med 15 procent (inklusive återbetalda pensionspremier), påverkades positivt av nya egen regi-enheter och förvärv medan entreprenadverksamheten, påsk och temporärt nedstängda enheter hade en negativ påverkan.

Ambea AB (publ) meddelar idag att Patrik Attemark, affärsområdeschef för Nytida, lämnar bolaget

augusti 17, 2017

Patrik Attemark tillträdde som affärsområdeschef för Nytida i samband med förvärvet av Solhagagruppen som genomfördes i mitten av första kvartalet 2016.

Ambeas kvalitetsbokslut för andra kvartalet 2017

augusti 17, 2017

Ambea presenterar sedan 2013 kvartalsvisa kvalitetsbokslut. Syftet är att öppet och kontinuerligt redovisa relevanta kvalitetsparametrar, avvikelsehantering och extern granskning. I kvalitetsbokslutet för andra kvartalet 2017 presenteras bland annat Nytidas nya ramverk för pedagogik, ett strukturerat och tydligt arbetssätt inom funktionsnedsättning.

Inbjudan: Presentation av Ambeas rapport för andra kvartalet 2017

augusti 10, 2017

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, CFO och Louise Tjeder, IR- och Strategichef.

Ambea förvärvar norska Varphaugen

juli 14, 2017

Ambea fortsätter sin tillväxt i Norge med ett attraktivt förvärv av Varphaugen Ungdomshjem, verksamt inom omsorg för barn och unga.

Nytida bygger ut Järva VIP-skolan i Sollentuna

juli 4, 2017

Nu kan fler barn och unga i behov av särskola få plats på Nytida VIP-skolan i Sollentuna. Nytida har tecknat avtal med HF Omsorgsfastigheter om att bygga ut skolan till möjlighet att ta emot dubbelt så många elever.

Vardaga, KIAB och Svenska Vårdfastigheter bygger nytt äldreboende i Helsingborg

juni 28, 2017

Rosengårdsområdet i Helsingborg får ett nytt äldreboende, som planeras stå klart för inflyttning under senare delen av 2019. Boendet byggs av KIAB Fastigheter AB och Svenska Vårdfastigheter AB och kommer att drivas av Vardaga.

Vardaga, KIAB och Svenska Vårdfastigheter bygger nytt äldreboende i Laholm

juni 12, 2017

Allarpsområdet i Laholm får ett nytt äldreboende, som planeras stå klart för inflyttning under senare delen av 2018. Boendet byggs av KIAB Fastigheter AB och Svenska Vårdfastigheter AB och kommer att drivas av Vardaga.

Ambea stärker sin position inom LSS genom förvärv av Resursteamet

maj 22, 2017

Ambeas affärsområde Nytida växer nu ytterligare inom LSS i egen regi genom förvärv av Resursteamet, en Stockholmsbaserad aktör inom främst daglig verksamhet för personer med förvärvad eller medfödd kognitiv funktionsnedsättning. Köpeskillingen, som finansieras genom kontanta medel uppgår vid förvärvstidpunkten till 194 MSEK inklusive en övertagen nettoskuld om 6 MSEK. 

Ambeas kvalitetsbokslut för första kvartalet 2017

maj 17, 2017

Ambea presenterar sedan 2013 kvartalsvisa kvalitetsbokslut. Syftet är att öppet och kontinuerligt redovisa relevanta kvalitetsparametrar, avvikelsehantering och extern granskning. I kvalitetsbokslutet för första kvartalet 2017 påtalas bland annat frågan om vikten av kund- och brukarundersökningar i omsorgen.

Ambeas delårsrapport januari-mars 2017

maj 17, 2017

Ny ledningsstruktur stärker Ambeas Norgeverksamhet

maj 16, 2017

Ambea tar nu, efter företagets etablering och tillväxt i Norge under 2016, ett helhetsgrepp för att stärka sin norska satsning. Till ny Norgechef utses från 1 augusti 2017 Truls Navestad, idag chef för Heimta, ett av de tre företag som Ambea har förvärvat i Norge. Truls Navestad blir också ny medlem i Ambeas koncernledning.

Ambea presenterar sin första kvalitets- och hållbarhetsredovisning

maj 15, 2017

Sedan 2011 har Ambea redovisat sitt kvalitetsarbete i årliga kvalitetsbokslut. Nu presenteras 2016 års upplaga, en gemensam kvalitets- och hållbarhetsredovisning, där för första gången även hållbarhetsfrågorna ingår.

Inbjudan: Presentation av Ambeas rapport för första kvartalet 2017

maj 10, 2017

Närvarande: Fredrik Gren, VD, Daniel Warnholtz, CFO och Louise Tjeder, IR-och Strategichef.

Ambea nominerat till Årets samhällsentreprenör

maj 5, 2017

Ambeas satsning på arbetspraktik, språkträning och möjlighet till anställning för nyanlända har återigen nominerats till en utmärkelse. Den här gången är det tidningen Dagens Samhälle som utser Årets samhällsentreprenör.

Nytt antal aktier och röster i Ambea

april 28, 2017

Bättre kunskap i alternativ kommunikation behövs för att öka omsorgstagares delaktighet

april 24, 2017

Både omsorgspersonal och handläggare i kommunerna behöver bättre kunskaper i alternativ och kompletterande kommunikation med personer som har svårt att förstå och uttrycka sig. Det är en av slutsatserna från en forskningscirkel som Lära och Nytida genomfört i samarbete med Malmö högskola. Ett samarbete som nu får en fortsättning genom ett fördjupat forskningsprojekt.

Nytt antal aktier och röster i Ambea

mars 31, 2017

Staffanstorp får nytt äldreboende – Villa Roos Park

mars 28, 2017

I början av 2019 kommer ett nytt äldreboende som riktar sig till personer med demenssjukdom att stå inflyttningsklart i Staffanstorp. Boendet får namnet Villa Roos Park och uppförs i samarbete mellan Ambea-Vardaga och Roos vård- och boende Fastighets AB.

Medarbetare i Nytida och Vardaga blir mentorer för nyanlända

mars 8, 2017

Nu ska ett 30-tal medarbetare i Ambeas affärsområden Nytida och Vardaga få utbildning som handledare och språkmentorer för nyanlända. Utbildningen anordnas inom ramen för ESF Projekt KISA där Arbetsförmedlingen är projektägare och i samarbete med utbildningsföretaget Consensum.

Byggstart för ny gruppbostad i Mariefred

mars 6, 2017

I dagarna startar bygget av Nytidas nya gruppbostad på Slottsbrinken i Mariefred. Byggherre är Bällstaudde Projektutveckling AB och bostaden som får sex lägenheter beräknas klar för inflyttning i februari 2018.

Ambeas yttrande över Reepalu-utredningen

februari 21, 2017

Ambea har utnyttjat den allmänna rätten att yttra sig över ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 2016:78), den så kallade Reepalu-utredningen. Ambea yttrar sig över de delar av utredningen som föreslår en vinstbegränsning och avstyrker det förslaget av flera skäl.

500 nyanlända erbjuds praktik i Ambeas, Nytidas och Vardagas verksamhet

januari 23, 2017

Omsorgskoncernen Ambea har tecknat en avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen om att ta emot minst 500 nyanlända under loppet av tre år. De kommer att erbjudas praktik och arbetsträning i Ambeas verksamheter för äldreomsorg inom Vardaga och för funktionsnedsättning inom Nytida.

Ambea nominerat till Årets samhällsaktör 2016

januari 12, 2017

Ambea har nominerats till utmärkelsen Årets samhällsaktör 2016. För att nomineras till Årets samhällsaktör ska aktören ha Lyft fram nya perspektiv, Påverkat den politiska agendan eller Engagerat sig i samhällsutvecklingen bredare än sin egen affär.

Ambea förvärvar norska TBO Helse

januari 10, 2017

Ambea växer nu ytterligare i Norge. Den 31 december förvärvades det norska omsorgsföretaget TBO Helse AS.

Ambea förvärvar norska Vitale

november 2, 2016

Ambea har som ett led i koncernens tillväxt i Norge den 31 oktober förvärvat det norska omsorgsföretaget Vitale AS.

Nytt verksamhetsområde när Ambea kraftsamlar kring kompetensutveckling inom stöd och omsorg

september 15, 2016

Ambea, ett av Sveriges största företag inom stöd och omsorg, startar ett nytt verksamhetsområde, Lära. Syftet är att erbjuda kompetensutveckling och utbildning av stöd- och omsorgspersonal i privat och offentlig sektor. Lära är redan från start en av Sveriges största fristående utbildare inom området.

Hur klarar omsorgen att ställa individen i centrum?

juni 30, 2016

Under årets Almedalsvecka arrangerar Nytida och Vardaga sju samtal och Heta Stolen-utfrågningar i vård- och omsorgssektorns mest aktuella ämnen. En av de viktigaste frågorna som ställs är hur omsorgen ska lyckas säkerställa att individen står i centrum och inte hamnar mellan stolarna. 

Ambea skapar 2 000 nya praktikjobb för asylsökande

juni 7, 2016

Ambea, ett av Nordens ledande företag inom vård och omsorg, har tecknat en avsiktsförklaring med Migrationsverket om att erbjuda asylsökande 1 000 praktikplatser per år i Vardagas äldreomsorg och Nytidas verksamheter inom funktionsnedsättning. Samarbetet sträcker sig över en tvåårsperiod och det är den första avsiktsförklaringen i sitt slag.

Nytidas och Vardagas kvalitetsbokslut 2015 – nu med tydligare statistik

mars 7, 2016

Tydligare diagram med mer jämförbar information branschmässigt är en av nyheterna i Nytidas och Vardagas gemensamma kvalitetsbokslut för 2015. I bokslutet redovisas öppet alla avvikelser, anmälningar och tillsyner som gjorts i verksamheten, men också allt det goda kvalitetsarbete som görs dagligen i de ca 360 verksamheterna.

Nytida går samman med Solhagagruppen

januari 12, 2016

Nytida har för avsikt att gå samman med Solhagagruppen. De båda företagen bildar tillsammans en kvalitetsmässigt stark aktör inom stöd till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning och stärker därmed förutsättningar för att möta det stora behovet av fler omsorgsplatser.