Nyheter

Privat och offentlig omsorg behöver hjälpas åt för framtida utmaningar

Det är bara genom samarbete mellan den privata och offentliga sektorn som vi kan skapa en hållbar omsorg som räcker för alla. Det räcker inte med att tillföra skattemedel för att allt fler medborgare ska få den omsorg de kan förvänta sig utan det kommer också behövas innovation och utveckling. Det skriver Ambeas vd Mark Jensen i ett debattinlägg på Altinget.

Debatten efter regeringens budgetproposition för 2023 har handlat om stadsbidragens storlek till kommuner och regioner, en viktig diskussion, men Ambea menar att det är dags att bredda samtalet och resonera kring hur omsorgen kan utvecklas framåt. Demografins utveckling kommer att leda till ökat behov av vård- och omsorg, samtidigt väntar ekonomiskt dystrare tider och behovet av medarbetare ökar, vilket kommer att sätta press på kommunerna, men det finns lösningar.

Ambeas vd Mark Jensen, skriver i en debattartikel på Altinget.se om hur det kommer att krävas samarbete mellan privata och offentliga aktörer för att skapa en hållbar omsorg som räcker till alla.

Läs hela debattartikeln här på Altinget.se