Nyheter

Så arbetar Ambea mot det nya coronaviruset (Covid-19)

Att förhindra infektioner är en viktig del av vård- och omsorgsarbetet. Ambea tar situationen kring det nya coronaviruset (Covid-19) på största allvar. Vi följer utvecklingen noggrant och följer nationella myndigheters rekommendationer.

Inom Ambeas verksamheter finns äldre och andra omsorgstagare i riskgrupp för coronaviruset. Det är vår högsta prioritet att skydda dem från smittan. 

Åtgärder

Nedan är ett urval av åtgärder vi vidtar för att förhindra smittspridning: 

  • Fokus på god handhygien och efterlevnad av de basala hygienrutiner som alltid gäller i vård- och omsorgsarbetet. Inom Ambea har vi god vana och rutin att hantera smittsamma virus, exempelvis vid säsongsinfluensan.
  • Central krisledning: Sedan några veckor tillbaka finns en central krisgrupp inom Ambea med uppgift att följa utvecklingen och en struktur för att bistå de enskilda verksamheterna.
  • Besöksstopp: Per den 11 mars införde vi ett omedelbart besöksstopp på våra äldreboenden i Sverige som gäller tills vidare. Detta är en försiktighetsåtgärd för att inte få in smittan i verksamheterna. Vi har även besöksstopp på verksamheter i Danmark och Norge.

Mer information

För mer information, se respektive affärsområdes hemsida:

vardaga.se

nytida.se

stendi.no

altiden.dk