Vi tar ansvar för vår påverkan på samhället

Vårt uppdrag är att skapa en trygg och hållbar omsorg som räcker till alla.

En hållbar omsorg handlar om att ta ett aktivt ansvar i vårt gemensamma samhälle och att vara med och skapa lösningar som framtidssäkrar omsorgen samt att med varje skattekrona bidra till bestående samhällsvärden.

Ambea arbetar utifrån tre dimensioner, ESG, som står för Environmental, Social samt Governance. Inom begreppet ryms alla hållbarhetsfrågor.

E: Vi arbetar för en klimatsmart och framtidssäkrad omsorg och har en ambitiös målsättning att minska vårt klimatavtryck med 50 procent 2025, jämfört med 2019.

S: Vi stävar hela tiden för att skapa livskvalitet och en meningsfull vardag för våra omsorgstagare samtidigt som vi är en ansvarsfull arbetsgivare och bidrar till samhället och branschen genom kompetenshöjande insatser.

G: Vår verksamhet präglas av en robust styrning, transparens och ett högt
förtroende.

“Vi har höga målsättningar för vårt hållbarhetsarbete. Att skapa livskvalitet för våra omsorgstagare och anhöriga är en del av vårt dagliga uppdrag. Därtill är vi en stor och inkluderande arbetsgivare med fokus på kvalitet och kompetens. Samtidigt arbetar vi aktivt med att minimera vår klimatpåverkan för att bidra till en hållbar utveckling.”

Christian Horne, HR- och hållbarhetsdirektör

Läs mer om hur vi arbetar med ESG

Äldre dam i trädgård.

Klimatpåverkan (E)

Ung kvinna sjunger i mikrofon.

Social hållbarhet (S)

man i svart keps

Styrning (G)