Social hållbarhet

Social hållbarhet är en del av vårt DNA, både för oss som arbetsgivare och i våra verksamheter. Här har vi fokus på kvalitetsutveckling, arbetsmiljö, ledarskap, mångfald och inkludering, där kompetensutveckling är en viktig del för att uppnå våra mål.

Ung kvinna sjunger i mikrofon.

Mångfald och inkludering

Sedan 2016 driver Ambea ett flertal projekt i Sverige för att erbjuda praktik, utbildning och möjlighet till anställning för nyanlända. Syftet är att hitta värdefulla medarbetare till våra verksamheter och samtidigt underlätta integrationen i samhället. Dessutom är vi övertygade om att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för vårt företags långsiktiga framgång.

Inom Nytida finns flera jobbinriktade dagliga verksamheter, där våra coacher på ett strukturerat sätt arbetar med omsorgstagaren för att hitta praktikplatser med målet att få en anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Ungefär 50% av nyanlända som kommit in i Ambea de senaste två åren har fortsatt jobb inom företaget eller studerar vidare till ett omsorgsyrke.

Mörkhårig kvinnlig omsorgsmedarbetare utanför sitt kontor.

Från praktikant till gruppchef

För sju år sedan började Abeba Fisshayes resa i Vardaga, som språkpraktikant på ett äldreboende. Efter en timanställning fick hon ett vikariat och slutligen en fast anställning som vårdbiträde samtidigt som hon studerade till undersköterska. Idag är hon gruppchef för en demensavdelning med ett tiotal medarbetare och tjugo omsorgstagare.

“Att få ett så bra stöd som Vardaga ger är värdefullt. Det är tillsammans med kollegor på arbetsplatsen som man verkligen lär sig både språk, kultur och arbete.”

Abeba Fisshaye, gruppchef Vardaga

Aktuellt