Nyheter

Tillståndsplikt och myndighetstillsyn

Ambea bedriver olika verksamheter som ibland behöver tillstånd, alternativt certifiering/godkännande av olika myndigheter i alla tre länder (Sverige, Norge och Danmark).

Myndigheterna utövar dessutom frekvent tillsyn av våra verksamheter, vilket är en är en naturlig del av myndighetsutövandet. Ambea välkomnar tillsyner och uppföljning från myndigheter och uppdragsgivare. Vi ser det som ett tillfälle att utveckla och förbättra verksamheten samtidigt som vi uppskattar att kunna ha en förtroendefull och konstruktiv dialog med myndigheter och uppdragsgivare. Ambea har mer än 50 tillsyner från olika myndigheter varje kvartal. Vi redovisar transparant alla anmälningspliktiga händelser och resultaten från tillsynerna i varje kvartalsrapport.

Läs mer om tillståndsplikt och myndighetstillsyn