Nyheter

Träffa Ambea i Almedalen

Nästa vecka startar politikerveckan i Almedalen, Visby. Ambea är på plats för att diskutera vård- och omsorgsfrågor. På agendan står seminarium om hur samhället ska klara de demografiska förändringarna, effektiva upphandlingar, kompetensförsörjning och integration. Här hittar du oss:

 

Mer människor, mer service – om samhällets ansvar

Arrangör: Business Arena
Dag:1/7 2019 15:30 – 16:00
Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A


Effektivare upphandling – hur får vi mer nytta för pengarna?

Arrangör: Svenskt Näringsliv, DoubleCheck AB
Dag: 2/7 2019 09:30 – 10:15
Plats: Mellangatan 19


Win-win – samhällsansvar och lokala jobbspår

Arrangör: Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Dag: 2/7 2019 16:30 – 16:50
Plats: S:t Hansplan 1


Är svensk omsorg så bra att den kan gå på export?

Arrangör: Dagens Samhälle
Dag:3/7 2019 11:30 – 11:45
Plats: Cramérgatan, H305


Karriärfrukost med Klara Kompetens.
Vill du hjälpa till med kompetensförsörjning i vården?

Arrangör: Klara
Dag: 4/7 2019 08:30-11:00
Plats Slottsterrassen 6, ”Läkartidningens tält”