Ambea som arbetsgivare

Varje dag gör våra tusentals medarbetare insatser för att hjälpa och stötta människorna i våra verksamheter. Vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Närvarande chefer, kontinuerlig kompetensutveckling och en levande värdegrund är nyckelfaktorer.

En av Sveriges bästa arbetsgivare

För tredje året i rad är Ambea med på listan över Sveriges bästa arbetsgivare. I år på plats 30 och bäst i omsorgsbranschen. Sveriges bästa arbetsgivare är en undersökning som företaget Universum genomför varje år bland medarbetare i svenska företag och organisationer. Undersökningen mäter hur nöjda medarbetarna är med sin arbetsgivare, utifrån flera olika perspektiv såsom lojalitet, möjlighet att avancera och hur benägen man är att rekommendera arbetsgivaren i sina sociala nätverk.

Karriär inom Ambea

Ambea är en stor arbetsgivare med goda möjligheter för medarbetarna att utvecklas, göra karriär och byta arbete inom koncernen.

  • Vi strävar efter att internrekrytera minst sju av tio chefer. Det gör att vi kan ta tillvara värdefull verksamhetskompetens och få smidiga övergångar när en ny chef påbörjar sitt uppdrag.
  • På våra verksamheter finns olika expertroller inom till exempel schemaläggning, aktiviteter, kost och demens, som ger våra medarbetare möjlighet att ta ansvar för ett specifikt område. De får då extra utbildning inom sitt område och är ett stöd till kollegorna och chefen inom sitt expertområde.

Utbildningar som gör skillnad i vardagen

Vi vill ge våra medarbetare möjlighet att kontinuerligt utvecklas i sina yrkesroller. Genom vår utbildningsverksamhet, Lära, kompetensutvecklar vi i Sverige både våra egna medarbetare och branschen.

Utmärkande för Lära är fokus på kunskaper som gör skillnad i medarbetarnas vardag. Det kan handla om demenscertifiering av hela boenden, utbildningar i arbetsmiljö, lågaffektivt bemötande, kost och näring eller annat som rör den dagliga verksamheten. Alla utbildare på Lära har lång erfarenhet av kliniskt arbete inom omsorgen vilket ger dem en unik förståelse för medarbetarens vardag.

Alla chefer inom koncernen utbildas löpande i ett aktivt och värdebaserat ledarskap. Utmärkande för ledarskapet inom Ambea är chefer som är närvarande och delaktiga i medarbetarnas vardag.

Samarbeten för rekrytering

Vi har ett aktivt samarbete med flera skolor, bland annat kring praktikplatser. Ambea vill vara det naturliga förstahandsvalet för studenter och med hjälp av vår modell för skolsamverkan och praktiksamordnare i våra regioner är målsättningen att studenter på relevanta utbildningar ska utgöra en allt större del av vår rekryteringsbas.