Altiden: Växande omsorg i Danmark

Altiden är Danmarks största privata omsorgsaktör med omsorgsverksamhet inom funktionsnedsättning, äldreboende, hemtjänst och rehabilitering.

Altiden driver omkring 30 verksamheter över hela Danmark, där cirka 1 000 medarbetare varje dag arbetar för att skapa livskvalitet, trygghet och utveckling för omsorgstagana i verksamheterna. Målet är att varje person ska leva på det sätt som hen önskar och stödet individanpassas efter var och ens behov och önskemål.

Omsorg vid funktionsnedsättning – för vuxna

Altiden har lång erfarenhet och specialistkompetens inom stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättning såsom hjärnskada, autism, adhd och kognitiv funktionsnedsättning. Erbjudandet består av boende och boendestöd i det egna hemmet samt extra stöd till unga vuxna i form av
nätverk.

Omsorg vid funktionsnedsättning – för barn och unga

För barn och unga med funktionsnedsättning såsom autism och uppmärksamhetsproblematik erbjuder Altiden sammanhängande boende och skola. Här är den unga människans tillgångar, inte begränsningar, i fokus och verksamheten anpassas för var och en.

Äldreomsorg

För äldre erbjuder Altiden en bred palett av omsorgstjänster:

  • Äldreboende med ett stort aktivitetsutbud för en meningsfull vardag samt fokus på god mat och trivsamma måltider.
  • Dagcenter med samvaro och aktivitet, både för äldre som har flyttat till äldreboende och för äldre som bor kvar på egen hand. Här kan besökarna exempelvis laga mat tillsammans, träna eller lyssna till ett intressant föredrag.
  • Rehabiliteringscenter som handleder personer efter en allvarlig olycka eller sjukdom. Målet är att träna fysiska förmågor för att snabbt återgå till vardagen.

Läs mer om alla våra varumärken

Varumärken

Ambea verkar genom varumärkena Nytida, Vardaga, Stendi, Altiden och Klara. Vi bedriver även utbildningsverksamhet inom Lära. Nytida:…
medarbetare i blå arbetskläder pratar

Ambea som arbetsgivare

Ambea som arbetsgivare Varje dag gör våra tusentals medarbetare insatser för att hjälpa och stötta människorna i…
tre krukväxter karta i bakgrund

Kvalitet

Vi tror att kvalitet och kompetens går hand i hand. Kvalitet uppstår framför allt i mötet mellan…