Klara: Vårdkompetens på nya sätt

Klara bistår välfärden med kvalificerad personalkompetens. Däribland ambulerande sjuksköterskepatruller och personal inom elevhälsa.

Som en av Sveriges ledande aktörer inom vård- och omsorgsbemanning förmedlar Klara årligen tusentals uppdrag. Kunder är främst kommuner, landsting och andra privata vård- och omsorgsaktörer.

Klara Team

Klara Team erbjuder sjuksköterskepatruller som ansvarar för jouren under dag-, kvälls- och nattetid på äldreboenden. På dagtid finns även sjuksköterskepatruller för LSS-boenden. Tjänsten erbjuds på abonnemangsbasis. En viktig grupp uppdragsgivare är mindre vårdinrättningar
som kan ha svårt att hålla en tillräckligt stor egen personalpool. Dessutom finns Klara Teams rehabiliteringsteam med arbetsterapeuter och sjukgymnaster som jobbar konsultativt inom äldrevård och LSS samt med utbildningar.

Elevhälsan

Elevhälsan inom Klara kan åta sig vårdgivaransvaret för elevhälsans medicinska insats. Klara erbjuder även bemanningslösningar för elevhälsans alla yrkeskategorier, såsom läkare, sjuksköterskor och socionomer, som hyrs ut på kort eller lång sikt.

Bemanning

Klara är ett auktoriserat bemanningsföretag med uthyrning av sjuksköterskor, psykologer och logopeder. Tjänsterna omfattar såväl kortsiktiga som långsiktiga lösningar.

En stor personalpool är avgörande för förmågan att hitta rätt person för varje specifikt uppdrag. Klara har i sin databas cirka 3 000 sjuksköterskor.

Komplement till Ambeas kärnverksamheter

Förutom uppdrag för externa uppdragsgivare är Klara ett viktigt stöd till Ambeas kärnverksamheter. Klara tillhandahåller kostnadseffektiva jourlösningar när ordinarie medarbetare inte är på plats och rehabiliteringspersonal för Vardaga och Nytida samt är en källa för rekrytering av sjuksköterskor och enhetschefer.

Läs mer om alla våra varumärken

Varumärken

Ambea verkar genom varumärkena Nytida, Vardaga, Stendi, Altiden och Klara. Vi bedriver även utbildningsverksamhet inom Lära. Nytida:…
medarbetare i blå arbetskläder pratar

Ambea som arbetsgivare

Ambea som arbetsgivare Varje dag gör våra tusentals medarbetare insatser för att hjälpa och stötta människorna i…
tre krukväxter karta i bakgrund

Kvalitet

Vi tror att kvalitet och kompetens går hand i hand. Kvalitet uppstår framför allt i mötet mellan…