Lära

Lära utvecklar och erbjuder kompetenshöjande insatser genom utbildningar och handledning inom LSS, SoL, äldreomsorg och skola.

Lära är Ambeas utbildningsverksamhet som finns i hela Sverige med kunder inom såväl kommuner och landsting som inom den privata sektorn.

Lära medverkar i olika projekt inom forskning, innovation och utveckling med syftet att utveckla utbildningar, tjänster, organisation och medarbetare inom vård och omsorg. Vi medverkar och bedriver projekt med fokus på specialpedagogik, kompetens och digitalisering. Lära har bland annat samarbete med Karolinska Institutet och Malmö Högskola.

Lära ansvarar också för internutbildningar inom Ambea.

Läs mer om alla våra varumärken

Varumärken

Ambea verkar genom varumärkena Nytida, Vardaga, Stendi, Altiden och Klara. Vi bedriver även utbildningsverksamhet inom Lära. Nytida:…
medarbetare i blå arbetskläder pratar

Ambea som arbetsgivare

Ambea som arbetsgivare Varje dag gör våra tusentals medarbetare insatser för att hjälpa och stötta människorna i…
tre krukväxter karta i bakgrund

Kvalitet

Vi tror att kvalitet och kompetens går hand i hand. Kvalitet uppstår framför allt i mötet mellan…