Vardaga: Äldreomsorg för livskvalitet

Vardaga är en av Sveriges största privata aktörer inom äldreomsorg med drygt 100 boenden runt om i landet samt hemtjänst på utvalda orter.

Inom Vardaga arbetar omkring 9 500 medarbetare med att skapa livskvalitet och trygghet för varje enskild omsorgstagare.

Äldreboenden

På våra boenden ges vård och omsorg dygnet runt till äldre som på grund av sjukdom eller ålderssvaghet inte längre kan bo kvar hemma på egen hand. Omsorgsplatser erbjuds både för äldre med demenssjukdom och somatiska (kroppsliga) besvär. Dessutom driver Vardaga profilboenden med specialistplatser inom bland annat geriatrisk psykiatri och för yngre personer (under 65 år) med demenssjukdom. Förutom permanenta boendeplatser erbjuder Vardaga korttidsplatser, växelvård och avlastningsvård. Boendena finns över hela Sverige, med en viss koncentration till Stockholm och Mälardalen, Skåne samt Västkusten.

Hemtjänst

Vardaga erbjuder även hemtjänst på 14 hemtjänstenheter med totalt cirka 2 200 kunder. Hemtjänsten utför individanpassade tjänster och vardagssysslor såsom städning, tvätt, inköp, personlig omvårdnad, matlagning, promenader och ledsagning. Erbjudandet finns främst i Stockholmsregionen, med tyngdpunkt i Stockholms innerstad, samt i Linköping.

Vardagas äldreomsorg: Den goda dagen

Hos Vardaga ska varje omsorgstagare kunna leva ett värdigt och meningsfullt liv utifrån sina egna preferenser. För att nå denna höga omsorgskvalitet tillämpas konceptet Den goda dagen som består av en rad löften inom olika aspekter av omsorgen. Utmärkande för Vardagas verksamhet är bland annat:

  • En aktiv vardag: Vi strävar mot att varje dag ska vara fylld med livskvalitet och meningsfullt innehåll för den enskilde omsorgstagaren. På Vardagas boenden finns minst en aktivitetsansvarig medarbetare.
  • Mat som hemma: Vi strävar mot att måltiderna ska vara höjdpunkter inom den dagliga omsorgen. På de flesta av Vardagas verksamheter arbetar man utifrån konceptet Mat som hemma, där måltiderna lagas på plats i avdelningsköken.
  • Djur i omsorgen: Många av äldreboendena får regelbundet besök av terapi- och besökshundar som både sprider glädje och stödjer träning och medicinsk behandling.
  • Ung omsorg: Som en guldkant på tillvaron får många boenden besök av sällskapliga ungdomar på helger och lov.
  • Den goda natten: Att säkerställa en god nattsömn är en viktig del av omvårdnaden. Tillsammans med varje omsorgstagare upprättar vi en plan för att optimera förutsättningarna för just detta.
  • Demensakademin: Inom Ambeas utbildningsorganisation Lära finns Demensakademin – ett kompetenscenter för demenssjukdomar som erbjuder certifieringsprogram, utbildning och stöd till Vardagas verksamheter.
  • Vård i livets sista tid: Liksom övrig omsorg ska den palliativa vården anpassas efter varje boendes individuella behov och önskemål. Sedan 2019 pågår en större utbildningsinsats inom Vardaga för att stärka detta område.

Läs mer om alla våra varumärken

Varumärken

Ambea verkar genom varumärkena Nytida, Vardaga, Stendi, Altiden och Klara. Vi bedriver även utbildningsverksamhet inom Lära. Nytida:…
medarbetare i blå arbetskläder pratar

Ambea som arbetsgivare

Ambea som arbetsgivare Varje dag gör våra tusentals medarbetare insatser för att hjälpa och stötta människorna i…
tre krukväxter karta i bakgrund

Kvalitet

Ytterst uppstår kvalitet i mötet mellan omsorgstagaren och våra medarbetare. Utgångspunkten är att det ska vara lätt…